Over Diversiteit in Hulp (DiH)

DiH helpt migranten hun plek te vinden in de Nederlandse samenleving door hen zelfredzaam te maken. De hulpverleners komen uit dezelfde cultuur als de cliënten en/of spreken hun taal. Het interculturele team kan cliënten in de volgende talen begeleiden: Arabisch, Koerdisch (Irakees), Arabisch Syrisch, Dari/Pasjtoe (Afghanistan), Farsi/Perzisch (Iraans), Chinees, Engels, Egyptisch, Frans,  Portugees, Russisch en Spaans.

DiH kenmerkt zich door een laagdrempelige, outreachende en cultuursensitieve werkwijze. Zij is als geen ander bekend met de uitdagingen waarmee migranten geconfronteerd worden bij het zoeken van de weg in een nieuw land. Dit proces van aarden in de Nederlandse samenleving verloopt niet altijd soepel. Het verleden van de migrant, zoals oorlogstrauma’s en het verlaten van eigen land en familie speelt daar vaak een rol bij. De hulpverleners gebruiken hun (ervarings)deskundigheid om de cliënten te begeleiden op de volgende leefgebieden:

  • Huisvesting (o.a. zelfstandig wonen)
  • Financiën (o.a. administratie, schulden, bewindvoering en budgetbeheer)
  • Sociaal-emotioneel welzijn
  • Huiselijke relaties (o.a. opvoedingsondersteuning, ouderschapsbemiddeling en opvoeden in twee culturen)
  • Juridische zaken (o.a. echtscheiding)
  • Dagbesteding (o.a. werk, vrijwilligerswerk en vrijetijdsbesteding)
  • Praktische zaken

DiH is ontstaan vanuit de wens om de leefsituatie van vluchtelingen en migranten in Nederland te verbeteren.

Om diverse redenen is ervoor gekozen om hulpverleners in te zetten die afkomstig zijn uit de cultuur van de cliënt en/of zijn taal spreken.

Hulpverleners kunnen een vertrouwensband opbouwen
In de landen waar onze cliënten vandaan komen bestaat hulpverlening niet. Problemen worden binnen de familie of kennissenkring opgelost. Veel van onze cliënten hebben een klein netwerk in Nederland en moeten zich bij problemen dus wel beroepen op professionele hulpverlening. Het is voor deze mensen heel erg onwennig om zich open te stellen voor onbekenden. Dat gaat gemakkelijker als toch nog iets van die informele sfeer neergezet kan worden door hulpverleners die dezelfde taal spreken en die de cultuur kennen.

Hulpverleners kunnen een schakel zijn tussen de twee werelden
Voor Nederlanders is het reilen en zeilen in Nederland vanzelfsprekend. Veel van onze cliënten wonen hier nog maar een korte tijd en voor hen is alles nieuw. Onze cliënten komen veelal uit een ‘wij’ cultuur en moeten wennen aan de ‘ik’ cultuur in Nederland. Omdat onze hulpverleners beide werelden goed kennen zijn zij de aangewezen personen om de werkwijze van de Nederlandse samenleving aan de cliënten uit te leggen.

Onze hulpverleners helpen door te:

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als u doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat u daarmee instemt.