Diversiteit in Hulp is sinds 1 januari onderdeel van Coachia

Opvoedingsondersteuning

Begeleiding van gezinnen en ouders

Kinderen opvoeden in een andere cultuur is moeilijk. Helemaal als je de balans zoekt tussen het land waarin je woont en je eigen normen en waarden.

Diversiteit in Hulp biedt opvoedingsondersteuning aan zowel ouders die net in Nederland zijn komen wonen, als ouders die hier al een tijd zijn. Wij ondersteunen gezinnen bij het aansluiten bij de samenleving waarin hun kinderen opgroeien. We staan gezinnen bij in het opvoeden van hun kinderen in de eigen cultuur én de Nederlandse maatschappij. De hulpverleners van Diversiteit in Hulp hebben veel ervaring in dit opvoeden in twee culturen.