Diversiteit in Hulp is sinds 1 januari onderdeel van Coachia

Klachtenformulier

Diversiteit in Hulp helpt migranten hun plek te vinden in de Nederlandse samenleving door hen zelfredzaam te maken. Voor ons is de kwaliteit van begeleiding belangrijk en staat zorgvuldig handelen voorop. Het kan echter gebeuren dat een cliënt zich niet juist behandeld of geholpen voelt. In dat geval kan de cliënt met behulp van onderstaande klachtenregeling een klacht indienen.

Wat is een klacht?

Elke cliënt heeft het recht om een klacht in te dienen: een uiting van onvrede over de geboden begeleiding of het functioneren van de organisatie. Wij zullen deze klachten uiterst serieus nemen!

Als er sprake is van een klacht worden allereerst de volgende stappen doorlopen:

 1. De cliënt bespreekt de klacht met de betrokken begeleider, waarna zij met elkaar een oplossing proberen te vinden.
 2. Wanneer zij het niet naar tevredenheid van beide partijen kunnen oplossen, vraagt de begeleider ondersteuning van de werkbegeleider om alsnog tot een oplossing te komen.
 3. Als dat ook niet slaagt, kan de cliënt gebruik maken van de klachtenprocedure.

Cliënten mogen tijdens de klachtenprocedure ondersteuning vragen van een deskundige of vertrouwenspersoon.

Klachtenprocedure

De verantwoordelijkheid voor de afhandeling van klachten ligt bij de directeur. In de klachtenprocedure worden vervolgens enkele stappen doorlopen:

 1. Een klacht wordt via het klachtenformulier op onze website ingediend of rechtstreeks via klachten@diversiteitinhulp.nl.
 2. De directeur bevestigt schriftelijk, binnen twee weken, de ontvangst van de klacht. De werkbegeleider ontvangt een kopie van de klacht.
 3. Binnen 10 werkdagen, na bevestiging van de ontvangen klacht, neemt de directeur contact op met de klager om een oplossing te vinden. Met als grootste doel om de klagende partij tevreden te stellen, zodat de klacht kan worden ingetrokken.
 4. Als dat niet lukt, legt de directeur de klacht – met rapportage van de eerder doorlopen stappen en gevoerde gesprekken – direct voor aan de Klachtencommissie. Daarvan ontvangt de klager schriftelijk bericht.
 5. Binnen drie weken volgt vanuit De Klachtencommissie een bindend advies voor de directeur. De commissie is echter bevoegd om de termijn van drie weken eenmalig te verlengen. In dat geval wordt ook de klager op de hoogte gesteld.
 6. Het besluit wordt vervolgens binnen vijf werkdagen door de directeur gecommuniceerd richting de klager, werkbegeleider en mogelijk de betrokken begeleider. Hiervan wordt ook een afschrift gestuurd naar de Klachtencommissie.

 

Let op: Cliënten uit regio Gooi  & Vechtstreek (Eemnes, Blaricum, Gooise meren, Hilversum, Huizen, Laren en Wijdemeren) kunnen met hun klacht en signalering ook terecht bij het centraal meldpunt, te bereiken via:

(035) 692 62 02 of klachtenmeldpunt@regiogv.nl

Antwoordnummer 569, 1400 VB Bussum

https://www.icgv.nl/over-ons/contact/klachten/

.

 

   

  We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als u doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat u daarmee instemt.