Klachtenformulier

Diversiteit in Hulp wil zo goed mogelijk aansluiten bij uw behoeften en wensen. Daarom vinden wij het fijn als u het ons laat weten wanneer u ontevreden bent. U kunt uw klacht vertellen aan uw DiH hulpverlener of dit telefonisch melden aan Sara de Mul (06 44207262). Ook kunt u een e-mail sturen naar klachten@diversiteitinhulp.nl of het klachtenformulier invullen.                                                                                                                                                                                                  Cliënten uit regio Gooi  & Vechtstreek (Eemnes, Blaricum, Gooise meren, Hilversum, Huizen, Laren en Wijdemeren) kunnen met hun klacht en signalering ook terecht bij het centraal meldpunt, te bereiken via: (035) 692 62 02; klachtenmeldpunt@regiogv.nl; Antwoordnummer 569, 1400 VB Bussum; https://www.icgv.nl/over-ons/contact/klachten/. .