Diversiteit in Hulp is sinds 1 januari onderdeel van Coachia

Hulpverlening

Begeleiding van Diversiteit in Hulp

Diversiteit in Hulp biedt begeleiding en ondersteuning aan mensen met diverse culturele achtergronden. Begeleiders ondersteunen cliënten in de ontwikkeling van zelfredzaamheid. Zij doen dit door middel van individuele begeleiding. Cliënten leren zo beter te functioneren in de Nederlandse samenleving.

Diversiteit in Hulp weet op welke hulp de cliënt recht heeft. Begeleiders helpen hen de weg naar de juiste instanties te vinden. Ook kunnen wij helpen bij communiceren met bijvoorbeeld zorginstellingen, verzekeringen, scholen, en de gemeent. Diversiteit in Hulp werkt bovendien nauw samen met enkele van dit soort instanties.

Begeleiders van Diversiteit in Hulp bieden (ervarings)deskundige hulpverlening om de cliënt te ondersteunen op de volgende leefgebieden:

  • ZHuisvesting (bijvoorbeeld zelfstandig wonen)
  • ZFinanciën (bijvoorbeeld administratie, schulden, bewindvoering, en budgetbeheer)
  • ZSociaal-emotioneel welzijn
  • ZHuiselijke relaties (bijvoorbeeld opvoedingsondersteuning, ouderschapsbemiddeling, en opvoeden in twee culturen)
  • ZJuridische zaken (bijvoorbeeld echtscheiding)
  • ZDagbesteding (bijvoorbeeld werk, vrijwilligerswerk, of vrijetijdsbesteding)
  • ZPraktische zaken