Diversiteit in Hulp is sinds 1 januari onderdeel van Coachia

Diversiteit

Multiculturele begeleiding

Diversiteit in Hulp helpt migranten zelfredzaam te worden in Nederland. Zo kunnen zij hun plek in de Nederlandse samenleving vinden. Hulpverleners komen uit dezelfde cultuur als de cliënt en spreken hun taal. Begeleiding van Diversiteit in Hulp is laagdrempelijk, outreachend, en cultuursensitief. Migranten worden geconfronteerd met vele uitdagingen bij het zoeken van een weg in een nieuw land. Dit proces van aarden in de Nederlandse samenleving verloopt niet altijd soepel. Hulpverleners van Diversiteit in Hulp zijn bekend met deze uitdagingen.

Diversiteit in hulp wil de leefsituatie van vluchtelingen en migranten in Nederland verbeteren

Diversiteit in Hulp zet hulpverleners in die afkomst, cultuur, of taal met de cliënt delen. Dit doen we, want…

…hulpverleners kunnen een vertrouwensband opbouwen

Hulpverlening bestaat vaak niet in de landen waar onze cliënten vandaan komen. Problemen worden binnen familie of kennissenkring opgelost. In Nederland hebben onze cliënten vaak een klein netwerk. Zij hebben daarom professionele hulpverlening nodig. Het kan erg onwenning zijn om open te zijn naar onbekenden. Dat gaat makkelijker als er een culturele verbinding is en de hulpverlener dezelfde taal spreekt.

…hulpverleners kunnen een schakel zijn tussen de twee werelden

Het dagelijks leven in Nederland is voor Nederlanders vanzelfspreken. Veel van onze cliënten wonen hier nog niet lang. Alles in Nederland is nieuw voor hen. Vaak komen zij uit een “wij” cultuur. De Nederlandse “ik” cultuur is dan even wennen. Onze hulpverleners kennen beide werelden goed. Zij zijn de aangewezen personen om cliënten te begeleiden in groeiende zelfstandigheid in de Nederlandse samenleving.

Het interculturele team kan op dit moment cliënten in de volgende talen begeleiden:

  • Klassiek Arabisch
  • Farsi
  • Dari
  • Pools
  • Spaans
  • Frans
  • Engels
  • Chinees
  • Tigrinya

Is de hulpverlening van Diversiteit in Hulp precies waar je naar op zoek bent, maar staat de gewenste taal er niet tussen? Neem vooral contact met ons op. We denken graag mee!