Diversiteit in Hulp is sinds 1 januari onderdeel van Coachia

Diversiteit in Hulp

Ambulante hulp voor vluchtelingen & migranten in de eigen taal

Ambulante hulp voor migranten en vluchtelingen

Diversiteit in Hulp helpt migranten zelfredzaam te worden in Nederland. Zo kunnen zij hun plek in de Nederlandse samenleving vinden. Hulpverleners komen uit dezelfde cultuur als de cliënt en spreken hun taal. Begeleiding van Diversiteit in Hulp is laagdrempelijk, outreachend, en cultuursensitief. Migranten worden geconfronteerd met vele uitdagingen bij het zoeken van een weg in een nieuw land. Dit proces van aarden in de Nederlandse samenleving verloopt niet altijd soepel. Hulpverleners van Diversiteit in Hulp zijn bekend met deze uitdagingen.

Diversiteit in Hulp biedt begeleiding en ondersteuning aan mensen met diverse culturele achtergronden. Begeleiders ondersteunen cliënten in de ontwikkeling van zelfredzaamheid. Zij doen dit door middel van individuele begeleiding. Cliënten leren zo beter te functioneren in de Nederlandse samenleving.

Begeleiders van Diversiteit in Hulp kunnen ondersteuning bieden in de volgende talen:

  • Arabisch (klassiek)
  • Chinees
  • Dari
  • Engels
  • Farsi
  • Frans
  • Pools
  • Spaans
  • Tigrinya

Is de hulpverlening van Diversiteit in Hulp precies waar je naar op zoek bent, maar staat de gewenste taal er niet tussen? Neem vooral contact met ons op. We denken graag mee!